John Mouse

John Mouse

Papur Wal

  • John Mouse
  • Papur Wal
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £7
  • Cyfyngiadau Oedran: 18+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

Flwyddyn ar ôl rhyddhau The Goat, mae John MOuse o’r diwedd yn chwarae ei sioe gyntaf i hyrwyddo’r albwm, a pha ffordd well o wneud hynny na double headline gan John MOuse.

Bydd John yn agor y noson gyda sioe unigol yn perfformio caneuon o’r albwm ddiwethaf ac yna dod â’r noson i ben trwy ddod â’r band llawn mas i berfformio traciau o’i gatalog o 10 mlynedd. Rhwng y ddwy set fydd y slacker rockers, Papur Wal yn perfformio, gan ail-greu’r line up a werthwyd allan yn Budapest yn 2019.