Injury Reserve

Still House Plants

  • Injury Reserve
  • Still House Plants
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £13
  • Cyfyngiadau Oedran: 16+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

Bydd grŵp ‘Arizona Hip Hop’ Injury Reserve yn dod i Clwb Ifor Bach ar y 27ain o Fehefin. Mae’r grwp yn creu cerddoriaeth jazz/rap onest. Ni’n methu aros i croeso nhw!