Illuminati Hotties

Ducks LTD / Mal

  • Illuminati Hotties
  • Ducks LTD / Mal
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £9 / £11
  • Cyfyngiadau Oedran: 18+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

Mae prif leisydd Illuminati Hotties, Sarah Tudzin yn disgrifio ei cherddoriaeth fel “tenderpunk”. Mae’n cyfuno egni pop-punk a melodïau indie-rock ac mae’r gerddoriaeth yn edrych ar yr hwyl a’r pethau gwael am fod yn oedolyn o dan 30 mlwydd oed.