Illuminati Hotties

Dydd Sadwrn 14/05/2022
  • Illuminati Hotties
  • Dyddiad: Dydd Sadwrn 14/05/2022
  • Amser: 7.00pm
  • Pris: £9 / £11
  • Cyfyngiadau Oedran: 18+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach
button-8 Tocynnau

Mae prif leisydd Illuminati Hotties, Sarah Tudzin yn disgrifio ei cherddoriaeth fel “tenderpunk”. Mae’n cyfuno egni pop-punk a melodïau indie-rock ac mae’r gerddoriaeth yn edrych ar yr hwyl a’r pethau gwael am fod yn oedolyn o dan 30 mlwydd oed.