Mawrth 28/05/19
Cymdeithas yr Iaith

Gwilym

Wigwam, Hebenw
7:00pm | £8 | 16+

Gigs wedi eu trefnu gan bobl ifanc yr ardal yn ystod Eisteddfod yr Urdd, Caerdydd a’r Fro 2019. 2 Noson, 6 Act, Clwb Ifor Bach