A photo of

Gwilym @ Galeri

Dienw + Eädyth

  • Gwilym @ Galeri
  • Dienw + Eädyth
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £8/£11
  • Cyfyngiadau Oedran: 14+
  • Lleoliad:
Yn rhan o bartneriaeth newydd sbon rhwng Clwb Ifor Bach a Galeri, mi fydd Gwilym yn chwarae yn Galeri, Caernarfon yn mis Mehefin. 
As part of a brand new partnership between Clwb Ifor Bach and Galeri, Gwilym will be playing in Galeri, Caernarfon in June.