Cymru V Awstria at Clwb Ifor Bach on the 24th of March 2022.

Afterparty Pêl-Droed: GRL TLK & DJ Dilys


  • Afterparty Pêl-Droed: GRL TLK & DJ Dilys
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £4
  • Cyfyngiadau Oedran: 18+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

Dewch i wylio’r gêm yn Clwb a wedyn dathlwch gyda ni yng nghwmni DJ Dilys a GRL TLK ar draws 2 lawr!

Ni’n cal parti yn Clwb ar gyfer gêm Cymru v Awstria. Dewch i Clwb cyn y gêm a mi fyddw’n ni hefyd yn dangos y gêm ar ein sgrîn fawr. Os chi’n ddigon lwcus i gael tocyn i’r gêm, wedyn dewch draw i Clwb ar ôl. Digon o gerddoriaeth gan DJ Dilys (ar y llawr waelod) a DJs GRL TLK ar y llawr dop – (bydd angen tocyn ar gyfer y parti ar ôl gêm). Ni methu aros!

Noder – chi ond angen tocyn ar gyfer y parti ar ôl y gêm. Mynediad am ddim i’r parti cyn gêm ac i wylio’r gêm.