God Damn

God Damn


  • God Damn
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £10
  • Cyfyngiadau Oedran: 18+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

Bydd y band roc trwm, God Damn yn dod i Glwb Ifor Bach ar y 23ain o Hydref i neud digon o sŵn i chwalu’r ddaear. Tocynnau ar werth nawr.