French Alps Tiger

Borderlines

  • French Alps Tiger
  • Borderlines
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £7 | £10
  • Cyfyngiadau Oedran: 18+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

Gan gymysgu rhythmau egnïol gyda melodïau amrwd, gitarau diddorol a geiriau am eich mam, mae’r French Alps Tiger yn ysgrifennu geiriau am blentyndod gan atgoffa chi o’ch plentyndod hefyd.