FILTHY/GORGEOUS


  • FILTHY/GORGEOUS
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £3
  • Cyfyngiadau Oedran: 18+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach
Tocynnau Ar Y Drws

Mae ein noson clwb newydd FILTHY/GORGEOUS yn addo ‘r cerddoriaeth alt gorau all arian ei brynu (oni bai eich bod yn cyrraedd cyn 12:30, ac os felly mae’n RHAD AC AM DDIM!).

Spanning indie, hip-hop, electronic plus more, our new Friday resident DJ Gammon Slag (Emily of Panic Shack) pledges to bring the vibes, bangers and party to FILTHY/GORGEOUS.