Everybody In The Place


  • Everybody In The Place
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £3 | £4 | £5 | £6
  • Cyfyngiadau Oedran: 18+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

Noson clwb newydd gyda tiwns o’r 90au ar 00au, gan gynnwys house, disgo, dawns a chlasuron rave o dan un to. Everybody In The Place – co ni off!