Etta Marcus


  • Etta Marcus
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £13
  • Cyfyngiadau Oedran: 14+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

Yn syfrdanu ysgub Americana Sharon Ven Etten gyda chyferbyniad emosiynol Phoebe Bridgers, daw Etta Marcus i Clwb ym mis Tachwedd.