Photo of the band Dream Wife

Dream Wife

Lime Garden

  • Dream Wife
  • Lime Garden
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £12.50
  • Cyfyngiadau Oedran: 16+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

Wedi’u tanio ag egni amrwd grrrl talk a bachau pync-pop miniog, mae’r triawd Dream Wife o Lundain yn fand i’w dal yn fyw. Dewch i weld eu sioe bywiog a deniadol yn Clwb ym mis Mawrth!