Sul 25/08/19
Dirty Pop

Dirty Pop yn cyflwyno…1989

9:00pm | £3-5 | 18+
Mae’n noson 80au gyntaf Dirty Pop – erioed! Yep, dim celwydd – ni ERIOED wedi neud noson 80au o’r blaen. A pha amser gwell na dros penwythnos gŵyl y banc?!
Mae’n ŵyl y banc, penwythnos Pride yng Nghaerdydd, a byddwn ni’n chwarae caneuon goreuon yr 80au am un noson yn unig. Felly ymunwch â ni ar y llawr, rhannwch ein atgofion cerddorol, a partio fel bod hi’n 1989!
Yr 80au, ffordd ni…a chi’n gallu dawnsio!
£3 o flaen llaw / £5 cyffredinol
Dim ond 100 o docynnau ar gael o flaen llaw!