Dagrau Tân | Gwenu | Anhunedd


  • Dagrau Tân | Gwenu | Anhunedd
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £5
  • Cyfyngiadau Oedran: 16+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

Mae Dagrau Tân, Gwenu ac Anhunedd name yn dod i Clwb Ifor Bach ym mis Tachwedd.