Mercher 10/07/19
Clwb Ifor Bach

Cloud Nothings

Human Heat
7:30pm | £12 | 16+

Am fand sy’n cadw at ysgogiadau eu hun yn lle’r tueddiadau cymdeithasol, mae Cloud Nothings wedi ennill clod critigol a chefnogwyr ffyddlon gall bandiau roc modern dim ond breuddwydio am.

Plyga Cloud Nothings yr holl fomentwm mewn i’w record newydd, Last Building Burning. Dros hanner awr mewn hyd, mae’r albwm yn wrandawiad unigol wedi’i ddylunio i adlewyrchu profiad eu sioeau byw.