Gwener 15/11/19
Buck & Evans

Buck & Evans

Sweet Crisis
7:00pm | £13 | 18+

Gofynnwch i Chris Buck os yw’n cytuno gyda adolygiad Sioe Blws BBC Radio 2 bod Buck & Evans yn  “unquestionably major talents” ac mae’n siwr o enill wên. Chwaraeodd Buck am y tro gyntaf gyda Sally Ann Evans dim ond rhai flynyddoedd yn ôl, ar ôl taflu set 45 munud at ei gilydd yn y munud olaf.

Gwerthu Allan