Bryde

Tom Jenkins / Gracie

  • Bryde
  • Tom Jenkins / Gracie
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £10
  • Cyfyngiadau Oedran: 18+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

Yn dilyn set hyfryd yn Sŵn 2019, dychwelir Bryde i Gaerdydd yn 2022.

Fe dyfodd Bryde fynny yn nhref ger y môr Milford Haven, a deifiodd mewn i’r byd cerddorol cyn gynted ag y gallai.

“Yn gerddorol, roeddwn i wedi fy ysbrydoli gan beth bynnag y gallai cael ar CD,” dwedodd hi. “Roeddwn i wastad yn sganio’r racs yn y siopau yn ceisio ffeindio lluniau o ferched ar flaen CDs, yn trio ffeindio merched allai uniaethu â.”