Iau 28/03/19
Twrw

Brwydr y Bandiau: SYBS

Cystadlu: Spectol Haul / Kuider / Mari Mathias
7:00pm | £3 | 16+
Mae Brwydr y Bandiau, cystadleuaeth ar y cyd gyda Maes B a BBC Radio Cymru, yn ôl eleni gyda’i rownd rhanbarthol yn Clwb Ifor Bach.
Mi fydd yr ennillwyr yn ennill sesiwn gyda BBC Radio Cymru, slot yn Maes B a £1,000!
Mi fydd cyn-ennillwyr y gystadleuaeth, SYBS yn chwarae ar y noson.