Gwener 11/10/19
Clwb Ifor Bach

Blodau Papur

Mared
7:00pm | £12 | 18+

Mae Clwb Ifor Bach yn hapus iawn i gyhoeddi taith albwm newydd Blodau Papur mewn amryw o leoliadau yng Nghymru. Mi fydd Alys Williams a’i band yn troedio llwyfannau Cymru i befformio caneuon oddi ar eu halbwm cyntaf hir ddisgwyliedig ar ôl llwyddiant eu senglau cyntaf Llygad Ebrill a Tyrd Ata I. Dyma gyfle i brofi llais eneidiol Alys Williams a’i band talentog – Osian Williams, Dafydd Hughes, Aled Hughes a Branwen Williams ar rai o’n llwyfannau mwyaf adnabyddus. Mae’r band yn plethu dylanwadau blues, ffwnc a harmonïau godidog i’w perfformiad byw i greu perfformiad a fydd yn aros yn y cof am amser hir.