Gwener 25/10/19
Twrw

Bitw

7:30pm | £7 | 18+

Anodd gorbwysleisio pa mor wirion fyddai colli allan ar gyfle i weld un o sioeau byw’r bonheddwr o Wynedd, a elwir gan rai yn Bitw. Wedi degawd o baratoi ac astudio’r gamp, mae Bitw bellach yn barod i adael ei ystafell wely a pherfformio ei ganeuon anghyffredin ond bachog i’r byd a thu hwnt. Mi fydd ganddo gwmni ar ffurf Llŷr Pari, Alex Morrison a Mari Morgan – tri cerddor campus ond tri chyfaill yn bwysicach fyth – a fydd yn cyfeilio ac yn cadw llygaid arno.