Mercher 30/01/19
Clwb Ifor Bach

Beans on Toast

Jess Morgan
7:00pm | £15 | 16+

Dros gyfnod ei yrfa, mae Beans yn awr yn cael ei hystyried yn rhywbeth o drysor cenedlaethol. Mae ei gerddoriaeth wedi esblygu mewn i rywbeth pwysig, llais o wirionedd ac onestrwydd.

Mae ‘A Bird in the Hand’ yn ddathliad o gariad, bywyd, teulu a’r byd rydym ni’n byw ynddi.