BAWO


  • BAWO
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £10.00
  • Cyfyngiadau Oedran: 16+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

Mae’r artist o Orllewin Llundain, Bawo yn llwyddo i greu hip-hop llawn dychymyg a diderfyn sy’n ymgorffori byd o synau gwahanol. Yn adnabyddus am ei eiriau cywrain a’i steil ymlaciedig, mae Bawo yn sefyll ochr yn ochr â rhai o dalent hip hop fwyaf cyffrous y DU.