Bare Jams


  • Bare Jams
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £14
  • Cyfyngiadau Oedran: 14+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

Mae Bare Jams yn dod i Clwb Ifor Bach ym mis Hydref.