BAILEY TOMKINSON


  • BAILEY TOMKINSON
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £11
  • Cyfyngiadau Oedran: 16+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

Daw Bailey Tomkinson i Gaerdydd yn mis Mawrth 2022. Wedi’i disgrifio fel “Taylor Swift Prydain”, mae wedi dod i’r amlwg fel un o sêr mwyaf addawol y DU.