Badflower

Dead Poet Society

  • Badflower
  • Dead Poet Society
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £16
  • Cyfyngiadau Oedran: 18+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

Nid yw band americanaidd Badflower yn ofni creu teimlad anghyfforddus. Trwy ysgrifennu amdano ryw, diffyg cwsg, poen, a tristwch gyda gonestrwydd, maent yn creu anthemau mawr. Tocynnau ar gyfer eu sioe mis Rhagfyr ar werth nawr.