A photo of A.A. Williams who plays live at Clwb Ifor Bach on the 16th of November 2022.

A.A. Williams

Karin Park

  • A.A. Williams
  • Karin Park
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £13
  • Cyfyngiadau Oedran: 16+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

Mae A.A. Williams yn creu cerddoriaeth sy’n cael ei thrwytho â thywyllwch. Gan gydbwyso gwerin a chlasurol yn addfwyn, mae’r gerddoriaeth yr dyner ag addfwyn.