fbpx
Live Music Marketing Officer 2023 Job at Clwb Ifor Bach

Swyddog Marchnata Cerddoriaeth Byw

Clwb Ifor Bach News – 13/03/2023

MAE CLWB IFOR BACH YN EDRYCH AM SWYDDOG MARCHNATA CERDDORIAETH BYW I YMUNO Â’R TIM!

Lleoliad cerddorol llawr gwlad sefydledig yng nghanol Caerdydd yw Clwb Ifor Bach, ac mae wedi bod yn gartref i artisitiad newydd a’r rhai sy’n dod i’r amlwg ers dros 40 mlynedd. Rydyn ni hefyd yn un o hyrwyddwyr annibynnol mwyaf blaenllaw Caerdydd, yn trefnu sioeau ledled y wlad, rhaglennu cerddoriaeth fyw ar gyfer amryw o ddigwyddiadau, ynghyd â chynnal gŵyliau aml-safle yng nghanol y ddinas, Gŵyl Sŵn & Celebrate This Place.

Ym mis Ebrill 2021, fe lansion ni Clwb Music, sef cwmni rheolaeth cerddoriaeth gyda’r bwriad o chydweithio a datblygu artistiaid o Gymru.

 

Mae Clwb Ifor Bach yn dymuno recriwtio Swyddog Marchnata Cerddoriaeth Byw creadigol sydd â diddordeb brwd iawn mewn cerddoriaeth gyfoes i ymuno â’r tîm marchnata. Byddai’r ymgeisydd delfrydol wrth ei fodd â cherddoriaeth, ac yn meddu ar brofiad mewn rôl debyg neu yn y diwydiant cerddoriaeth. 

Bydd y cyfrifoldebau’n cynnwys creu cynnwys digidol, rheoli cyfrifon cyfryngau cymdeithasol amrywio a sicrhau bod ein digwyddiadau byw yn cael ei marchnata i’r gorau o’ch gallu. 

Mae’r swydd hwn yn un parhaol.

 

Cliciwch yma am ddisgrifiad llawn o’r swydd.

Os oes diddordeb efo chi yn y swydd ac eisisau manylion pellach cyn ceisio yna anfonwch eich cwestiynnau I george@clwb.net