Swydd Newydd: Rheolwr Dyletswydd

Clwb Ifor Bach News – 08/04/2022

Mae Clwb yn chwilio am rheolwr dyletswydd newydd i ymunoma’r tîm.

Gigfan sefydledig yw Clwb Ifor Bach sydd wedi bod yn gartref i gerddoriaeth newydd am dros 35 mlynedd. Rydym hefyd yn un o brif hyrwyddwyr annibynnol Caerdydd, yn hyrwyddo digwyddiadau ar draws y wlad, rhaglennu cerddoriaeth byw ar gyfer amryw o ddigwyddiadau a chyflwyno yr ŵyl aml-leoliad dinesig, Gŵyl Sŵn.

Ym mis Ebrill 2021, fe lansiwyd Clwb Music, cwmni cerddoriaeth annibynnol sy’n cynnwys label recordiau, cwmni rheoli a chyhoeddi gyda’r nod o ddatblygu a chydweithio ag artistiaid o Gymru.

Rydym yn edrych am Reolwr Dyletswydd profiadol i ymuno gyda’r tîm.

Dyddiad Cau: 5pm Dydd Gwener 29ain Ebrill 2022
Natur y Cytundeb: Llawn Amser / Parhaol
Cyflog: Yn ddibynnol ar brofiad

Ebostiwch guto@clwb.net gyda’ch CV a’ch llythyr eglurhaol i wneud cais.

Lawrlwythwch y swydd ddisgrifad llawn yma.

—-

Prif Ddyletswyddau

   Rheoli

 • Rheoli yn ystod oriau agor, gan gynnwys rheoli a chyfarwyddo’r staff bar a diogelwch 
 • Gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer y staff bar, diogelwch, technegwyr, artisitiad a hyrwyddwyr yn ystod oriau agor. 
 • Sicrhau bod pob elfen o’r gwasanaeth yn cydymffurfio gyda polisiau’r cwmni a pholisiau allanol megis y Ddedf Trwyddedu 2003 a Deddfau Iechyd a Diogelwch a.y.y.b.
 • Rheolaeth stoc a gwastraff diodydd.
 • Cyfrif a chofnodi’r incwm dyddiol.
 • Cynnig safon uchel o wasanaeth cwsmer, a’r gallu i ddelio ac i ddatrys problemau wrth i nhw godi.
   
  Selar ac Ardal y Bar 
 • Trin gyda’r archebion diodydd, rheolaeth stoc a glanhau’r llinellau cwrw.
 • Glanhau rheolaidd o’r selar a’r ardal cefn y bar,  gan sicrhau safon uchel o lendid ym mhob man.
 • Cadw trosolwg o’r ystafell gotiau a thrin gyda unrhyw eiddo coll.

  Cyfrifoldebau Eraill 

 • Recriwtio, hyfforddi ac amserlenni gwaith y staff bar.
 • Amserlenni gwaith staff SIA
 • Rheoli a diweddaru’r system tilliau.
 • Gwiro’r stoc yn rheolaidd.

  —-

  Profiad & Cymwysterau

  Gofynnol 

 • Sgiliau trefniadau a’r gallu i weithio dan bwysau
 • Profiad o arwain a rheoli tîm
 • Bydd disgwyl i chi weithio oriau hyblyg, penwythnosau a nosweithiau hwyr. 

Dymunol

 • Trwydded personol
 • Dealldwriaeth o ofynion Iechyd a Dioglewch mewn lleoliad trwyddedig 
 • Profiad / Diddordeb mewn cerddoriaeth byw a dealldwriaeth o’r maes.
 • Profiad o weithio ar gynlluniau ‘safleoedd saff’ (e.e. Good Night Out / Women’s Safety Charter)
 • Profiad o reoli stoc
 • Trwydded Cymorth Cyntaf
 • Gallu ysgrifennau a siarad Cymraeg

Buddion

 • Gigs am ddim
 • Swyddfa yng nghanol y ddinas
 • Gweithle cymdeithasol
 • Cyfeluoedd rheolaidd am hyfforddiant