Sesiynau Diwydiant Maes B, Clwb Ifor Bach ac Urdd Gobaith Cymru

Sut aeth y Sesiynau Diwydiant?

Newyddion Clwb Ifor Bach – 02/03/2021

Dros gyfnod o 4 wythnos ar ddechrau 2021, daeth grŵp o bobl ifanc at ei gilydd dros Zoom i ddatblygu sgiliau ym mhedwar maes y diwydiant cerddorol. Clywsom gan rhai ohonynt yma!

Dylunio gyda Steff Dafydd (Penglog)

Gwyliwch y fideo isod i glywed o Aur, oedd yn rhan o’r gweithdai dylunio.
Mae’r Arddangosfa Dylunio yn dangos llond llaw o’r gwaith a chyflawnwyd yn y sesiynau. Gallwch ymweld â’r arddangosfa digidol yma.

Cyfansoddi gyda Heledd Watkins (HMS Morris)

Gwyliwch y fideos isod i glywed o Tes ac Elin, oedd yn rhan o’r gweithdai cyfansoddi.

Fideograffeg gyda’r cyfarwyddwr a cherddor Griff Lynch

Gwyliwch y fideo isod i glywed o Hedydd, oedd yn rhan o’r gweithdai fideograffeg.