Reopening Clwb Ifor Bach and our Covid-19 measures

Mesurau Covid-19 wrth ail-agor Clwb

Newyddion Clwb Ifor Bach – 21/08/2020

Rydym ar agor ar nosweithiau Gwener a Sadwrn o 18:00 tan 02:00. Mae’n archebion byrddau ar gyfer y penwythnos yn agor ar Ddydd Lun ac yn cau am 5yh ar Dydd Gwener. Porwch trwy’r camau isod er mwyn gweld sut ydym yn cadw’n staff a’n cwsmeriaid yn saff yn yr adeilad wrth ymweld â ni.

1. OGYDD arhoswch wrth y fynedfa am y gweinydd, a fydd yn mynd â chi trwy fanylion Profi & Olrhain, ac i’ch bwrdd. Mae yna fyrddau ar gael tu fewn a thu allan.
2. Mae yna orsaf diheintio wrth y fynedfa er mwyn i chi ddefnyddio.
3. Nid yw masgiau wyneb yn angenrheidiol, ond mae rhai ar gael os ydych eisiau un.
4. Byddwch yn derbyn menu diodydd a cherdyn gwyrdd/coch.
5. Wrth eistedd lawr, rydym yn gofyn i chi aros wrth eich bwrdd, oni bai yr hoffech ddefnyddio’r toiledau neu ardal ysmygu, gan rydym nawr yn rhedeg gwasanaeth wrth y bwrdd.
6. Mi fydd staff yn gwisgo PPE.
7. Gallwch roi’r cerdyn gwyrdd ar y bwrdd os hoffech archebu diod, neu gerdyn coch os na hoffech archebu.
8. Mi fydd y gweinydd yn cymryd eich archeb wrth y bwrdd, lle gallwch dalu. Dim ond taliadau cerdyn allwn dderbyn ac rydym yn annog taliadau digyswllt.
9. Mae’r toiledau ar agor ond yn gweithio ar system un ar y tro. Gwiriwch cyn mynd mewn os ydynt yn wag os gwelwch yn dda.
10. Mae yna system un ffordd o gwmpas yr adeilad, y fynedfa wrth y drws blaen a’r allanfa trwy’r gatiau yn yr ali wrth ochr yr adeilad. Cadwch at y llwybr un ffordd os gwelwch yn dda.
12. Y mwyafswm gall defnyddio’r ardal dynodedig ysmygu ar yr un pryd yw 4. Os nad ydych yn rhan o’r un ‘bubble’ neu aelwydydd estynedig, plis cadwch eich pellter wrth eraill tra’n ysmygu.
11. Cadwch eich pellter cymdeithasol ar bob adeg os gwelwch yn dda.

Lle’n bosib, gofynnwn yn garedig i chi archeb bwrdd o flaen llaw, er mwyn i ni allu rheoli’r niferoedd sy’n cyrraedd y mynediad cyfyngedig ar yr un pryd. Mae archebion bwrdd ar gyfer pob penwythnos yn agor ar Ddydd Llun ac yn cau am 5yh ar Ddydd Gwener. Mae croeso i chi droi lan heb archeb!
Yn unol â chanllawiau llywodraeth Cymru, y mwyafswm o bobl i bob parti yw 6. Os nad ydych yn siwr o’r canllawiau, gallwch ddarllen mwy yma.

Oriau Agor

Dydd Gwener & Dydd Sadwrn
18:00 – 02:00

Archebwch bwrdd gan e-bostio
Post@clwb.net