Pearl Jamm


  • Pearl Jamm
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £13
  • Cyfyngiadau Oedran: 18+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach
button-9 Tocynnau

Mae band tribute Perl Jam mwyaf y byd yn gog i Gaerdydd!

Ffurfiwyd Pearl Jamm yn Llundain, Lloegr, gan 5 gerddor broffesiynnol a ddaeth at ei gilydd oherwydd y cariad ac angerdd cyffredin am Pearl Jam. Mae’r band yn rhoi sioe cyffrous ymlaen sy’n ail-greu’r sain, edrychiad a theimlad gig go iawn y band.