John MOuse

Emily Breeze / National Treasure

  • John MOuse
  • Emily Breeze / National Treasure
  • Dyddiad:
  • Amser:
  • Pris: £6
  • Cyfyngiadau Oedran: 18+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach
button-11 I'w Ganslo
Mae’r sioe yma wedi’i ganslo. Cysylltwch â’ch ddarparwr tocynnau am ad-adliad os gwelwch yn dda. Diolch am eich amynedd yn ystod yr amser caled yma.

Bydd John MOuse yn lawnsio anthem Cymru answyddogol ar gyfer yr Euros 2020 yn Clwb Ifor Bach gyda chefnogaeth o Emily Breeze a National Treasure.

Mae’r bond rhwng yr ochr cenedlaethol Cymraeg a chefnogwyr John MOuse wedi tyfu’n gyflym ers perfformiad cyn-gêm yn Harom Hallo, Budapest, lle chafodd y fans rhywbeth i floeddio drosto yn ystod rhediad gwael o ffurf gan y tîm. Y peth yna oedd John MOuse.

Mae’r gân newydd yma wedi’i ysbrydoli gan gefnogaeth y fans a deithiodd i Budapest yr amser yna, ac yn air o ddiolch am y gefnogaeth rhoddon nhw i John a’i fand ar y noson, ynghyd â’r gefnogaeth i’r Tîm Cenedlaethol Cymraeg.

Daw chefnogaeth o arwresion sîn miwsig Bryste. Mae Emily Breeze wedi’i hysbrydoli gan Vintage Exotica, David Lynch, a sbwriel a syndod bywyd y 21ain ganrif. Tra bydd National Treasure yn cynnig dechreuad amgen i’r noson.