Noson Neithiwr

Los Blancos / Pys Melyn / Pasta Hull / Twmffat
Dydd Sadwrn 10/10/2020
  • Noson Neithiwr
  • Los Blancos / Pys Melyn / Pasta Hull / Twmffat
  • Dyddiad: Dydd Sadwrn 10/10/2020
  • Amser: 4.30pm
  • Pris: £10
  • Cyfyngiadau Oedran: 18+
  • Lleoliad: Clwb Ifor Bach

Nodir os gwelwch yn dda bod y sioe yma wedi’i ohirio i Hydref 10fed 2020. Mae tocynnau dal i fod yn ddilys ar gyfer y dyddiad newydd. Os na allwch fynychu’r dyddiad newydd, cysylltwch â’ch ddarparwr tocynnau am ad-daliad.

Yn dilyn Gŵyl Neithiwr llwyddiannus ym Mangor, bydd yr ŵyl yn teithio lawr i’r De gyda lein-yp anhygoel am parti trwy’r dydd yn Clwb.

Lein-yp:
Los Blancos
Pys Melyn
Pasta Hull
Twmffat